Kwalifikacja AU.15

czerwiec 2019

Wskaż poprawną kolejność operacji technologicznych podczas przygotowania elementu do toczenia.