Kwalifikacja AU.14

czerwiec 2019

Który czynnik, poza wymiarami klienta i fasonem odzieży, ma znaczący wpływ na wielkość zużycia materiału w produkcji miarowej?