Kwalifikacja AU.14

czerwiec 2019

W celu usunięcia wyświecenia powstałego na wyrobie odzieżowym podczas obróbki parowo-cieplnej stosuje się