Kwalifikacja AU.14

czerwiec 2019

Które z urządzeń krojczych można zastosować do rozkroju nakładu o wysokości 70 mm na sekcje?