Kwalifikacja AU.14

czerwiec 2019

W zakładzie konfekcyjnym podczas kontroli ostatecznej gotowych wyrobów odzieżowych sprawdza się zgodność ich wykonania z dokumentacją