Kwalifikacja AU.10

czerwiec 2020

Do bezpośredniego transportu tkanin w warstwach od stanowisk ich układania do stanowisk wycinania tkanin należy zastosować