Kwalifikacja AU.10

czerwiec 2020

Wadą powstałą w procesie przygotowania elementów cholewek do montażu jest