Kwalifikacja AU.10

czerwiec 2020

Grubość warstw tkanin składanych w stos do rozkroju na wycinarkach, nie powinna przekraczać