Kwalifikacja AU.10

czerwiec 2020

Optymalna zawartość wody przy nawilżaniu cholewek skórzanych nie powinna przekraczać