Kwalifikacja AU.06

czerwiec 2020

Próba obrączkowa jest stosowana w celu identyfikacji jonu