Kwalifikacja AU.05

czerwiec 2020

Którą czynność należy wykonać w pierwszej kolejności przy odważaniu surowców szklarskich mieszanych w mieszarce typu saksonia, której pojemnik służy do ważenia surowców?