Kwalifikacja AU.05

czerwiec 2020

Doraźnie do pomiaru temperatury strumienia masy szklanej wypływającej z zasilacza należy zastosować