Kwalifikacja AU.04

czerwiec 2020

Który z pojazdów używany jest do przewozu dużych ładunków masowych w stanie ciekłym?