Kwalifikacja AU.04

styczeń 2019

W planie pracy kierowcy, wykonującego przewozy regularne do 50 km, należy zamieścić