Kwalifikacja AU.04

czerwiec 2020

Do przewozu artykułów szybko psujących się stosuje się pojazdy spełniające warunki zawarte w umowie