Kwalifikacja AU.04

styczeń 2019

Towary szybko psujące się i wymagające przewozu w temperaturze -18°C winny być przewożone izotermicznymi środkami transportu