Kwalifikacja AU.04

styczeń 2020

Do przewozu palet z cegłami należy zastosować przyczepę lub naczepę