Kwalifikacja AU.02

czerwiec 2020

Które z wymienionych opakowań powinien zastosować sprzedawca, aby zabezpieczyć figurkę porcelanową przed uszkodzeniem podczas transportu?