Kwalifikacja AU.02

czerwiec 2019

Która zasada bazuje na założeniu, że towary, które pojawiły się w magazynie najwcześniej, opuszczą go jako pierwsze?