Kwalifikacja AU.02

czerwiec 2020

Którym z wymienionych zwrotów sprzedawca powinien zwrócić się do awanturującej się klientki?