Kwalifikacja AU.02

czerwiec 2020

Które z wymienionych towarów podczas przechowywania muszą być zabezpieczone przed ekspozycją na światło słoneczne?