Kwalifikacja AU.02

czerwiec 2019

Urządzeniem usprawniającym bieżącą i systematyczną kontrolę stanu ilości towarów jest