Kwalifikacja AU.02

czerwiec 2020

Po kradzieży z włamaniem do sklepu, przed przystąpieniem do sprzedaży, należy przeprowadzić inwentaryzację