Kwalifikacja A.74

styczeń 2018

Która z metod umożliwia wielokrotne wykorzystanie wykonanego rysunku układu szablonów na materiale?