Kwalifikacja A.74

styczeń 2018

Kontrola jakości wyrobów odzieżowych w przedsiębiorstwie odzieżowym obejmuje