Kwalifikacja A.74

styczeń 2018

Podczas kontroli wymiarów wyrobu gotowego porównuje się je z wymiarami zawartymi w