Kwalifikacja A.74

styczeń 2018

Dla której z metod organizacji produkcji odzieży opracowuje się dokumentację organizacyjno-produkcyjną?