Kwalifikacja A.74

styczeń 2018

Którą maszynę należy zastosować do tymczasowego łączenia elementów odzieży?