Kwalifikacja A.72

styczeń 2019

Którą literą oznacza się lot rejsowy w planie lotu?