Kwalifikacja A.72

styczeń 2019

Rada powołana przez Konwencję Chicagowską, która przyjmuje normy i zalecane metody postępowania w międzynarodowym lotnictwie cywilnym, to