Kwalifikacja A.72

styczeń 2019

Ruch naziemny jest uważany za bezpieczny, jeżeli widzialność wzdłuż drogi startowej (RVR) wynosi