Kwalifikacja A.72

styczeń 2019

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez statek powietrzny ponosi