Kwalifikacja A.72

styczeń 2019

Zjawisko mgły na lotnisku występuje, gdy widzialność jest mniejsza niż