Kwalifikacja A.72

styczeń 2019

W którym dokumencie zawarte są standardy bezpieczeństwa ochrony pasażerów i mienia portu lotniczego?