Kwalifikacja A.71

styczeń 2019

Wielkość odcinka konstrukcyjnego TB wyznaczającego głębokość bioder na siatce konstrukcyjnej spódnicy damskiej podstawowej oblicza się na podstawie wzoru matematycznego w funkcji