Kwalifikacja A.70

styczeń 2015

W przewozie drogowym zleceniodawca ubezpieczył przesyłkę mebli kuchennych na kwotę 120 tys. zł. Franszyza integralna została ustalona w wysokości 5%. W czasie procesu transportu wystąpiła szkoda na kwotę 3000 zł. Dobierz właściwy wariant likwidacji szkody przez ubezpieczyciela.