Kwalifikacja A.70

czerwiec 2019

Warunki związane z wymogiem otrzymania świadectwa kwalifikacji wstępnej kierowców reguluje i określa