Kwalifikacja A.70

styczeń 2018

W grupowym przewozie osób nadzór nad przestrzeganiem przepisów porządkowych należy do