Kwalifikacja A.70

czerwiec 2014

Zgodnie z umową ADR, materiały i przedmioty niebezpieczne zaliczane do podklasy 1.1 stwarzają zagrożenie