Kwalifikacja A.70

czerwiec 2014

Aby w przypadku nagłego hamowania ładunek niewypełniający całej przestrzeni skrzyni ładunkowej nie zmienił swego położenia i nie uległ uszkodzeniu lub nie naraził kierowcy na uraz powinien być umieszczony