Kwalifikacja A.70

styczeń 2017

Umowa ATP reguluje wymagania dotyczące przewozu