Kwalifikacja A.70

wrzesień 2015

Do programów komputerowych wspomagających transport publiczny zalicza się