Kwalifikacja A.69

wrzesień 2015

W czwartym kwartale roku koszty eksploatacji 4 pojazdów samochodowych wyniosły 240 000 zł. Miesięczny jednostkowy koszt eksploatacji jednego pojazdu ukształtował się na poziomie