Kwalifikacja A.69

styczeń 2019

Minimalna przerwa kierowcy prowadzącego pojazd w sposób ciągły przez 4 godziny i 30 minut wynosi