Kwalifikacja A.69

styczeń 2014

Harmonogram czasu pracy kierowcy wykonującego przewozy regularne do 50 km, ustala się na podstawie