Kwalifikacja A.69

wrzesień 2015

Elementem układu zasilania typu Common Raił odpowiedzialnym za wtrysk paliwa jest