Kwalifikacja A.69

wrzesień 2015

Okresowe badanie techniczne autobusu przeprowadza się