Kwalifikacja A.69

styczeń 2014

Do codziennego ewidencjonowania pracy środka transportu drogowego (przebiegu kilometrów, zużycia paliwa, tankowania paliwa, zrealizowanych dyspozycji wyjazdu z czasem ich trwania) stosuje się