Kwalifikacja A.69

czerwiec 2020

Usługi transportowe wykonywane na terenie Polski pojazdem zarejestrowanym za granicą to transport