Kwalifikacja A.69

styczeń 2016

Roczny koszt ubezpieczenia pojazdu wynosi 2 400 zł, roczny podatek od środków transportu 3 600 zł, a miesięczne koszty administracyjne 1 500 zł. Ile wynoszą miesięczne koszty stałe?