Kwalifikacja A.69

czerwiec 2015

Do przewozu palet z cegłami należy zastosować przyczepę lub naczepę