Kwalifikacja A.68

czerwiec 2014

Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do

Podobne kwalifikacje

Obsługa klienta w jednostce administracjiAU.68