Kwalifikacja A.68

czerwiec 2015

Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do właściwości

Podobne kwalifikacje

Obsługa klienta w jednostce administracjiAU.68