Kwalifikacja A.68

wrzesień 2015

Jeżeli strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, zakończonym decyzją ostateczną, to organ administracyjny

Podobne kwalifikacje

Obsługa klienta w jednostce administracjiAU.68