Kwalifikacja A.68

styczeń 2017

Organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej gmin jest

Podobne kwalifikacje

Obsługa klienta w jednostce administracjiAU.68