Kwalifikacja A.68

czerwiec 2015

Sprawozdaniem finansowym, zawierającym informacje o wartości i strukturze majątku jednostki (aktywach) oraz źródłach finansowania tego majątku (pasywach) według stanu na 31 grudnia, jest

Podobne kwalifikacje

Obsługa klienta w jednostce administracjiAU.68