Kwalifikacja A.68

styczeń 2018

Które z wymienionych zadań jest zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Podobne kwalifikacje

Obsługa klienta w jednostce administracjiAU.68