Kwalifikacja A.68

styczeń 2019

Która z wymienionych czynności jest podejmowana przez organ administracji w stadium wstępnym postępowania administracyjnego?

Podobne kwalifikacje

Obsługa klienta w jednostce administracjiAU.68