Kwalifikacja A.68

czerwiec 2020

Który z wymienionych podmiotów nie posiada zdolności procesowej do czynności w postępowaniu w sprawach sądowoadministracyjnych?

Podobne kwalifikacje

Obsługa klienta w jednostce administracjiAU.68