Kwalifikacja A.67

styczeń 2015

Zbiór przesyłek, zamknięty w jednym lub kilku opakowaniach zbiorczych, sporządzony przez placówkę pocztową pod adresem innej placówki pocztowej, nazywa się