Kwalifikacja A.67

czerwiec 2014

Do zestawienia przychodu i rozchodu przesyłek podlegających rejestracji w czasie dnia pracy stosuje się