Kwalifikacja A.67

czerwiec 2015

Informacjom niejawnym – jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że m.in.: utrudni prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej -nadaje się klauzulę