Kwalifikacja A.67

czerwiec 2017

Który zapis PNA jest poprawny?