Kwalifikacja A.67

czerwiec 2016

Warunki, jakie powinna spełniać przesyłka listowa o wadze do 2 000 g, aby została przyjęta do obrotu pocztowego, zawarte są