Kwalifikacja A.67

styczeń 2019

Czym charakteryzuje się plan kierowania?