Kwalifikacja A.66

czerwiec 2015

Pracownik urzędu pocztowego, który stwierdzi, że jeden z banknotów, którymi płaci klient, jest fałszywy, powinien w pierwszej kolejności