Kwalifikacja A.66

kwiecień 2013

Zdolność wnioskodawcy do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami i kosztami w terminach określonych w umowie to