Kwalifikacja A.66

kwiecień 2013

Do regulowania należności za zakupy do określonego limitu służy