Kwalifikacja A.66

styczeń 2016

Inwentaryzację aktywów pieniężnych oraz papierów wartościowych przeprowadza się metodą