Kwalifikacja A.65

wrzesień 2014

Deficyt budżetu państwa powstaje, jeśli