Kwalifikacja A.65

styczeń 2019

Podatnik nie uregulował podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznania podatkowego PIT-36 za rok 2015, które zostało złożone w urzędzie skarbowym 30.04.2016 r. Zobowiązanie to przedawni się z upływem