Kwalifikacja A.65

czerwiec 2015

Płatnicy składek są zobowiązani do zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w terminie