Kwalifikacja A.65

wrzesień 2014

Podatek dochodowy od osób fizycznych należy pomniejszyć o zapłaconą składkę zdrowotną
w wysokości