Kwalifikacja A.65

czerwiec 2017

Student w wieku 21 lat podpisał umowę zlecenia ze zleceniodawcą, z którym nie łączy go stosunek pracy. Zleceniobiorca nie wniósł o objęcie go dobrowolnymi ubezpieczeniami. Ile wyniesie kwota do wypłaty dla zleceniobiorcy, jeżeli na rachunku do umowy zlecenia przychód brutto wynosi 1 000,00 zł, a koszty uzyskania przychodu 20%?