Kwalifikacja A.65

czerwiec 2017

Jan Nowak prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Od organu podatkowego otrzymał decyzję z wymiarem podatku w kwocie 500,00 zł miesięcznie. W dniu 10 marca 2017 r. zapłacił za siebie składki na:
– ubezpieczenia społeczne 812,61 zł,
– ubezpieczenie zdrowotne (9%) 297,28 zł, w tym ubezpieczenie zdrowotne (7,75%) 255,99 zł,
– Fundusz Pracy 62,67 zł.
Którą kwotę podatku zapłacił Jan Nowak do urzędu skarbowego za marzec 2017 r.?