Kwalifikacja A.65

czerwiec 2015

Jan Kowalski zawarł z przedsiębiorstwem MIKRUS umowę zlecenia, dotyczącą przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Która cecha charakteryzuje tę umowę?