Kwalifikacja A.65

styczeń 2016

Osoba fizyczna mająca prawo do emerytury 1 marca 2015 r. rozpoczęła działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z tytułu prowadzonej działalności podlega obowiązkowo od 1 marca ubezpieczeniu