Kwalifikacja A.64

styczeń 2016

Stosując jaką metodę porządkowania dokumentacji archiwalnej dokonać należy jej podziału na grupy odpowiadające komórkom organizacyjnym?