Kwalifikacja A.64

styczeń 2018

Dokumentację techniczną obiektów zabytkowych kwalifikuje się do kategorii