Kwalifikacja A.64

czerwiec 2019

Dziedziczenie dokumentacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi tej samej jednostki organizacyjnej określa się mianem sukcesji