Kwalifikacja A.64

czerwiec 2014

Grupę akt zszytą i oprawioną zazwyczaj w półsztywny karton nazywa się