Kwalifikacja A.64

styczeń 2018

Przy porządkowaniu teczek aktowych w obrębie każdej sprawy pisma powinny być ułożone