Kwalifikacja A.64

czerwiec 2014

Inwentaryzacji, czyli zewidencjonowania zespołu archiwalnego oraz przygotowania dla każdej jednostki fizycznej opisu informacyjnego, należy dokonać