Kwalifikacja A.64

czerwiec 2018

Informacja „Temat: Kolonia w Jastrzębiej Górze, lipiec 1956” jest niezbędna dla opisu dokumentacji