Kwalifikacja A.63

styczeń 2015

Który normatyw klasyfikuje i kwalifikuje pod względem archiwalnym dokumentację powstałą w jednostce organizacyjnej ?