Kwalifikacja A.63

czerwiec 2013

Kto podejmuje decyzję o powołaniu archiwum zakładowego w jednostce organizacyjnej?