Kwalifikacja A.63

styczeń 2017

Jak nazywa się proces zwalczania szkodników (np. owadów i gryzoni) w dokumentacji archiwalnej za pomocą substancji chemicznych w formie dymu, pary lub gazu?