Kwalifikacja A.63

czerwiec 2013

Które elementy powinien zawierać zgodny z procedurami opis teczki aktowej przekazywanej do archiwum zakładowego?