Kwalifikacja A.63

czerwiec 2016

Archiwista zakładowy likwidowanej jednostki musi powiadomić syndyka