Kwalifikacja A.62

czerwiec 2013

Wskaż przeciwwskazania do wykonania masażu wibracyjnego taśmowego.