Kwalifikacja A.62

wrzesień 2014

Preparaty do depilacji chemicznej zawierają pochodne kwasu