Kwalifikacja A.62

wrzesień 2015

Do drenażu limfatycznego należy użyć aparatu wytwarzającego