Kwalifikacja A.61

styczeń 2014

Usuwania zbędnego owłosienia metodą laserową nie należy wykonywać na skórze