Kwalifikacja A.61

czerwiec 2018

Jednorazową bieliznę wykorzystaną podczas zabiegu należy po jego zakończeniu