Kwalifikacja A.61

styczeń 2015

W celu usunięcia martwych komórek skóry należy podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych stosować metodę