Kwalifikacja A.60

styczeń 2017

Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w badanej próbce wynosi 4 g/dm3. Po zamianie jednostki na mg/m3 zawartość WWA będzie wynosiła