Kwalifikacja A.60

czerwiec 2015

Przygotowując podłoże do badań mikrobiologicznych, należy