Kwalifikacja A.60

wrzesień 2014

Jeśli próbka ścieków wykazuje pH = 3, to stężenie jonów wodorowych wynosi