Kwalifikacja A.60

styczeń 2017

Aparat Abla-Pensky’ego służy do oznaczenia temperatury