Kwalifikacja A.60

wrzesień 2014

Wśród konserwantów dodawanych do żywności znajdują się CH3COONH4 (E 264) i C6H5COONa (E 211). Związki te są