Kwalifikacja A.59

czerwiec 2020

Proces rozdzielania składników mieszaniny jednorodnej, polegający na usuwaniu jednego lub kilku składników z roztworu lub ciała stałego za pomocą odpowiednio dobranego rozpuszczalnika, to