Kwalifikacja A.59

styczeń 2017

Stężenie molowe kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 96% i gęstości 1,84 g/cm3 wynosi
(H – 1 g/mol, S – 32 g/mol, O – 16 g/mol)