Kwalifikacja A.59

czerwiec 2016

Odczynnik czysty (skrót: cz.) cechuje stopień czystości rzędu