Kwalifikacja A.58

styczeń 2016

Skrót FCT stosowany w dokumentacji technologicznej wytwarzania tektury falistej oznacza