Kwalifikacja A.58

styczeń 2016

Oblicz skład 1 000 g dyspersji dwutlenku tytanu o stężeniu wagowym 45%.