Kwalifikacja A.58

styczeń 2018

Którym symbolem oznacza się arkusz papieru o wymiarach 297 × 420 mm?