Kwalifikacja A.58

styczeń 2018

Cięcie wzdłużne tektury falistej połączone z bigowaniem wzdłużnym należy wykonać na