Kwalifikacja A.58

styczeń 2018

Łączenie ze sobą powierzchni co najmniej dwóch tworzyw w postaci płaskiej za pomocą kleju lub w wyniku ciepła nazywa się