Kwalifikacja A.58

styczeń 2018

Wiskozymetr służy do pomiaru