Kwalifikacja A.57

czerwiec 2015

Określ kolejność wykonywania operacji technologicznych wytwarzania niebielonych mas długowłóknistych.