Kwalifikacja A.57

czerwiec 2016

Które substancje należy zastosować do sporządzenia cieczy warzelnej stosowanej w metodzie siarczanowej?