Kwalifikacja A.57

czerwiec 2017

Wskaż prawidłową kolejność podstawowych operacji technologicznych podczas wytwarzania bielonej masy celulozowej.