Kwalifikacja A.57

czerwiec 2016

Który zakres białości charakterystyczny jest dla papierów drukowych?