Kwalifikacja A.57

czerwiec 2016

Który element części sitowej maszyny papierniczej służy do wytwarzania znaku wodnego?