Kwalifikacja A.57

czerwiec 2015

Jaką suchość osiąga osad ściekowy, odprowadzany z wirówek sedymentacyjnych?