Kwalifikacja A.57

czerwiec 2015

Które parametry określa się w celu kontroli wielkości wsadu bezwzględnie suchego drewna?