Kwalifikacja A.57

czerwiec 2015

Ile powinno wynosić stężenie Na2SO3 w stosunku do drewna podczas impregnowania mas chemomechanicznych?