Kwalifikacja A.56

wrzesień 2014

Woda stosowana do kotłów parowych jest najpierw uzdatniana, a potem poddawana procesom zmiękczania, demineralizacji i odgazowywania. Jakiej wartości pH wody powinien wymagać kontroler?