Kwalifikacja A.56

styczeń 2017

Które informacje są niezbędne do sporządzenia harmonogramu procesu technologicznego?