Kwalifikacja A.56

styczeń 2018

Które z urządzeń należy zastosować, aby usunąć substancje zbędne zawarte w surowym metanolu?