Kwalifikacja A.56

padyiernik 2016

Ile cm3 roztworu NaOH o stężeniu 0,2 mol/dm3 sporządzonego w kolbie miarowej o pojemności 1 dm3 należy pobrać pipetą i przelać do kolby miarowej o pojemności 50 cm3, aby po uzupełnieniu wodą do kreski otrzymać roztwór NaOH o stężeniu 0,02 mol/dm3?