Kwalifikacja A.56

styczeń 2017

Oczyszczona ropa naftowa może zawierać do 3 mg NaCl w 1 dm3 i poniżej 0,2% mas. wody. Analiza nowej partii ropy, której gęstość wynosi 780 g/dm3, wykazała zawartość w niej 0,01% mas. soli w stosunku do masy ropy oraz 1 g H2O w jej 1 dm3. Oceń jakość dostarczonego surowca