Kwalifikacja A.55

czerwiec 2015

Ilukrotne przejście arkusza papieru przez głowicę drukującą należy zaplanować w drukowaniu termograficznym, bezpośrednim, wielobarwnym, jednostronnym?

Podobne kwalifikacje

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnychA.25
Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowaniaA.54
Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowychAU.54
Drukowanie cyfrowe i obróbka drukówAU.55