Kwalifikacja A.54

czerwiec 2018

Ile arkuszy B2 potrzeba do wydrukowania 4 000 sztuk ulotek formatu B4, jeżeli naddatek technologiczny wynosi 10%?

Podobne kwalifikacje

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnychA.25
Drukowanie cyfroweA.55
Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowychAU.54
Drukowanie cyfrowe i obróbka drukówAU.55