Kwalifikacja A.54

czerwiec 2014

Którego z wymienionych programów nie stosuje się do łamania publikacji?

Podobne kwalifikacje

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnychA.25
Drukowanie cyfroweA.55
Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowychAU.54
Drukowanie cyfrowe i obróbka drukówAU.55