Kwalifikacja A.52

styczeń 2019

Klej nitrocelulozowy stosowany jest głównie do produkcji obuwia