Kwalifikacja A.52

styczeń 2019

Na podstawie badań laboratoryjnych stwierdzono, że wytrzymałość skóry wzdłuż linii grzbietowej w stosunku do kierunku poprzecznego jest