Kwalifikacja A.52

styczeń 2019

Na który element obuwia można zastosować filc obuwniczy?