Kwalifikacja A.50

czerwiec 2017

Przyczyną występowania tarcia brzeszczotu o materiał podczas piłowania poprzecznego drewna suchego piłą płatnicą jest