Kwalifikacja A.50

październik 2016

Do manipulacji bali sosnowych na długość należy zastosować pilarkę tarczową